ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ο ΝΗΛΕΑΣ πιστοποιήθηκε με το ISO 14001 το 2003.

Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS). Παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ένα EMS και να βελτιώνουν συνεχώς τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Με την τήρηση αυτού του προτύπου, οι οργανισμοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να συμμορφωθούν με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους. Το πλαίσιο περιλαμβάνει διάφορες πτυχές, από τη χρήση πόρων και τη διαχείριση αποβλήτων έως την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής απόδοσης και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Ο ΝΗΛΕΑΣ πιστοποιήθηκε με το EMAS το 2009.

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) αποτελεί ένα εθελοντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς, το οποίο τους δεσμεύει να αξιολογήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Το Σύστημα αυτό προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχομένως προκύπτουν από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού και συμβάλει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προσδοκιών των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος. Ουσιαστικά το EMAS σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους οργανισμούς και επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

Environmental Product Declarations (EPD)

Ο ΝΗΛΕΑΣ πιστοποιήθηκε με το EPD το 2011.

Το EPD σημαίνει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος. Οι αναφορές EPD είναι τυποποιημένα, επαληθευμένα έγγραφα που παρουσιάζουν με διαφάνεια αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο ενός προϊόντος στο περιβάλλον. Ακολουθώντας το πρότυπο ISO14025 (δηλαδή Περιβαλλοντική Δήλωση Τύπου III), τα EPD είναι χρήσιμα για επικοινωνία, σύγκριση και λήψη αποφάσεων. Τα EPD βασίζονται στις πληροφορίες από μια μελέτη Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA). Η έκθεση EPD περιλαμβάνει μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής, δεδομένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες. Η Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής είναι μια συστηματική και ολοκληρωμένη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, από την εξόρυξη και την παραγωγή πρώτων υλών έως τη χρήση, τη διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής του και ενδεχομένως την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση. Μια Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής συνήθως κατασκευάζεται για μια συγκεκριμένη χαρακτηριστική μονάδα (ποσότητα) ενός προϊόντος και ένα συγκεκριμένο σύνολο σταδίων του κύκλου ζωής.

Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης
ISO 22005:2007 Iχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο ΝΗΛΕΑΣ πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 22005:2007 το 2022.

Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και ζωοτροφών, αποτελεί αναγκαιότητα με δεδομένο ότι οι κίνδυνοι δύνανται να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας. Επιπλέον, η ιχνηλασιμότητα αποτελεί νομική υποχρέωση κάθε εταιρείας που σχετίζεται με τον οποιοδήποτε τρόπο με την εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρότυπο ISO 22005:2007, είναι ένα διεθνές πρότυπο και καθορίζει το πλαίσιο των απαιτήσεων για την εφαρμογή ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας. Θεωρείται αρκετά ευέλικτο ώστε να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους καθορισμένους τους στόχους και να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.

Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης

 

AGRO 2-1 & AGRO 2-3 «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος-Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή και Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή»

Ο ΝΗΛΕΑΣ πιστοποιείται επανειλημμένα από το 2004 με το πρότυπο με AGRO 2-1 & AGRO 2-3.

Το AGRO 2-1 περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που είναι εφαρμόσιμο σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης. Το AGRO 2-3 περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης